آیا می دانید انتخاب رشته دانشگاه آزاداسلامی سخت تر از  انتخاب رشته دانشگاه سراسری است؟

 آیا می دانید   اکثردانش آموزان در انتخاب رشته دانشگاه سراسری پس از اعلام نتیجه بر اساس نمره اکتسابی انتخاب رشته می نمایند  ولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد داوطلب ، اول راه است و تا زمان برگزاری امتحان هنوز چند ماه باقی مانده است ؟

آیا می دانید در انتخاب رشته سراسری داوطلبان حق 100 انتخاب را دارند ولی در دانشگاه آزاد فقط می توانند 4تا 7 انتخاب داشته باشند ؟

آیا میدانید در انتخاب رشته دانشگاه سراسری انتخاب 1 تا 100 فقط بر اساس ترتیب اولویت محاسبه می شود ولی در دانشگاه آزاد بر اساس تراز ، شانس قبولی  انتخابهای پایین تر سخت تر می شود .

آیا می دانید چگونه برای دانشگاه آزاد انتخاب رشته کنید تا حتما قبول شوید ؟

 برای انتخاب رشته و پاسخ به سوالات می توانید ادامه مطالب را بخوانید و با تلفن 2257130تماس بگیرید  

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی  در آمل ۲۲۵۷۱۳۰ -۰۹۱۱۱۲۵۶۱۸۶انتخاب رشته دانشگاه آزاداسلامی سخت از  انتخاب رشته دانشگاه سراسری است  در انتخاب رشته دانشگاه سراسری اکثردانش آموزان پس از اعلام نتیجه بر اساس نمره اکتسابی انتخاب رشته می نمایند  ولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد داوطلب ، اول راه است و تا زمان برگزاری امتحان چند ماه باقی است اگرچه که این امر امکان می دهد داوطلب بر اساس علاقمندی انتخاب رشته نماید ولی از جمله آسیبهای این روش نگاه های آرمانی و بلند پروازی دانش آموزان در انتخاب رشته است .
 در انتخاب رشته سراسری داوطلبان حق 100 انتخاب را دارند ولی در دانشگاه آزاد فقط می توانند 4تا 7 انتخاب داشته باشند ؟
 در انتخاب رشته دانشگاه سراسری انتخاب 1 تا 100 فقط بر اساس ترتیب اولویت محاسبه می شود ولی در دانشگاه آزاد بر اساس تراز ، شانس قبولی  انتخابهای پایین تر سخت تر می شود . 
چگونه برای دانشگاه آزاد انتخاب رشته کنید تا حتما قبول شوید ؟
 برای انتخاب رشته و پاسخ به سوالات می توانید ادامه مطالب را بخوانید و با تلفن 2257130تماس بگیرید  
مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی زیر نظر

مهندس روزبه نصیری آملیخانم مریم اکبر پور
 
خانم مهندس  ساناز پشم فروش

آقای اسماعیل مدنی

آقای مهندس لطف اله لطفی

آقای مهندس ذبیح اله ابراهیمی  
نشانی :آمل سبزه میدان کانون فرهنگی شهید هادیزاده ۲۲۵۷۱۳۰
گزینش علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به نمرات دروس عمومی و دروس اختصاصی داوطلب در رشته انتخابی به شرح زیر محاسبه می گردد:

1ـ پس از برگزاری آزمون پاسخنامه های داوطلبان به وسیله دستگاههای علامتخوان تصحیح شده و نمرات خام هر یک از دروس تعیین می شود
2ـ نمرات خام هر درس بر منحنی طبیعی نمرات داوطلبان منطبق شده و نمرات تراز هر درس تعیین می شود
3ـ جمع نمرات تراز شده دروس اختصاصی و دروس عمومی در هر زیر مجموعه با توجه به ضرایب دروس محاسبه می گردد
4ـ نمره کل داوطلب براساس مجموع نمرات دروس اخصاصی و نمرات دروس عمومی محاسبه و تعیین می شود
5ـ رتبه داوطلب در هر گزینش به ترتیب نمره کل وی در فهرست رتبه بندی داوطلبان هر رشته/شهر به ترتیب از نمره بالا به پایین معین میشود.
6ـ از بین داوطبانی که حد نصاب نمره کل و حد نصاب جمع نمرات دروس اختصاصی را کسب نموده باشند، با در نظر گرفتن اولویت نمره کل، به تعداد ظرفیت رشته/شهرهای انتخابی آنان در سه مرحله گزینش اول (انتخاب اصلی)، دوم (انتخاب دوم به بعد) و سوم (گزینش دانشگاه)، پردازش و سپس اسامی اعلام خواهد شد

توضیح: داوطلبانی که در انتخاب اول خود پذیرفته نشوند ولی نمرات کل هر یک از انتخابهای مجاز دوم به بعد آنان بیشتر از حدنصاب کیفی باشد، گزینش مربوط به آن انتخابها، همزمان با انتخاب اول مورد گزینش قرار می گیرد

تذکر مهم: گزینش داوطلب براساس اولویت رشته/شهرهای انتخابی او صورت می گیرد، بنابراین پس از قبولی در یکی از انتخابهای خود، حتی اگر در انتخابهای بعدی نمره کل بالاتری را کسب کرده باشد نمی تواند درخواست تغییر رشته نماید .

انتخاب رشته : داوطلبان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در آزمون غیر پزشکی، یا آزمون علوم پزشکی و یا هر دو آزمون فقط با تکمیل یک برگ کارت درخواست ثبت نام شرکت نمایند. علاوه بر دو آزمون مذکور داوطبان آزمون غیرپزشکی می توانند در همان کارت درخواست ثبت نام گزینش نظام آموزشی پاره‌وقت را نیز برای خود منظور نمایند.
هر داوطلب می تواند بدون توجه به رشته تحصیلی خود در دوره متوسطه تنهابراساس معلومات و میزان علاقمندی به رشته های تحصیلی دانشگاهی و بنا به میل خود،حداکثر شش رشته/شهر از یک مجموعه را در آزمون شماره یک (رشته های غیرپزشکی) و چهاررشته از همان مجموعه را برای گزینش نظام آموزشی پاره‌وقت و همچنین چهار رشته/شهر را برای آزمون شماره دو (رشته های علوم پزشکی) مستقلاً یا تواماً انتخاب نماید. بنابراین کسانی که مایلند رشته های نظام آموزشی پاره وقت را انتخاب کنند اعم از اینکه مایل به شرکت در آزمون تمام وقت باشند یا نباشند، لازم است رشته های مورد نظر خود را اولاً از یک مجموعه ثانیاً از رشته هائی انتخاب نمایند که مشخص شده است. رشته/شهرهای انتخابی هر آزمون لازم نیست که حتماً مربوط به یک واحد دانشگاهی باشد و داوطلب می تواند رشته / رشته اول (اصلی) را از یک شهر و رشته/شهرهای دوم به بعد را از همان شهر یا شهرهای دیگر انتخاب نماید. ضروری است هر داوطلب در انتخاب اول (اصلی) داوطلبان در هر آزمون صورت می گیرد و گزینش مربوط به اولویتهای دوم به بعد آن فقط در مورد رشته/شهرهایی انجام می شود که ظرفیت آنها از طریق گزینش مربوط به رشته/شهرهای اول تکمیل نشده باشد. براساس آمار ثبت نام شدگان سالهای گذشته و برای جلوگیری از تضییع حق انتخاب می شود و به انتخابهای دوم به بعد نمی رسد، علامت (*) درج شده است تا داوطلبان، رشته/شهرها ی ستاره دار را به عنوان رشته/شهرهای دوم به بعد خود انتخاب ننمایند. بدیهی است داوطلبان می توانند رشته/شهرهایی که سمت راست آنها علامت (*) وجود ندارد را علاوه بر انتخاب اول به عنوان انتخاب دوم به بعد خود نیز تعیین نمایند. برای اطلاع داوطلبان، ظرفیت مصوب رشته /شهرهای مختلف غیرپزشکی و پزشکی در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون قید شده است.

با توجه به مطالب فوق، داوطلبان باید در انتخاب رشته/شهر، مواد ذیل را رعایت نمایند :

1ـ با توجه به اینکه پذیرفته شدگان هر رشته/شهر الزاماً باید تا پایان مقطع تحصیلی در همان واحد دانشگاهی، به تحصیل مشغول باشند، لذا لازم است داوطلبان عزیز در انتخاب رشته/شهرهای مورد علاقه خود در کارت در خواست ثبت نام آزمون کاملاً دقت نمایند .
2ـ توجه کافی به شرایط اختصاصی رشته/شهرهای انتخابی مانند پذیرش بومی، جنسیت پذیرش و ... الزامی بوده و مسؤولیت عواقب ناشی به عهده داوطلب می باشد
3ـ رشته /شهرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند، الزاماً به عنوان رشته/شهر اول (اصلی) انتخاب شوند و نمی توان آنها در ردیف انتخابهای دوم به بعد قراردارد
4ـ داوطلبان آزمون شماره یک باید رشته/شهرهای انتخابی خود را در نظام آموزشی تمام وقت و نظام آموزشی پاره وقت از رشته هایی که در یک مجموعه قرار دارد انتخاب نمایند
5ـ با توجه به اینکه پس از اعمال گزینش در انتخابهای شش گانه رشته های غیرپزشکی و چهارگانه رشته های علوم پزشکی ممکن است ظرفیت برخی از رشته/شهرها تکمیل نشود، در این صورت دانشگاه برای داوطلبانی که با داشتن نمرات کل بالاتر از حدنصاب قبولی در رشته/شهرهای انتخابی اول به بعد خود قبول نشده اند، با در نظر گرفتن هم مجموعه بودن این رشته/شهرها با رشته/شهر انتخابی اول آنان، گزینش دانشگاه را انجام می دهد و تعدادی را به عنوان قبول اعلام می نماید.
6ـ چنانچه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در حین تحصیل به هر دلیل، شرایط مربوط به پذیرش آن رشته را از دست بدهند از ادامه تحصیل آنان جلوگیری خواهد شد .
7ـ چنانچه تعداد پذیرفته شدگان برخی از رشته ها در واحدهای دانشگاهی به حدنصاب لازم برای تشکیل کلاس نرسد، مرکز آزمون دانشگاه با در نظر گرفتن شرایط عمومی و جوانب امر، رأساً پذیرفته شدگان را به مناسب ترین واحدی که این رشته های در آن دایر می باشد،‌انتقال داده و اینگونه افراد ملزم به ادامه تحصیل در واحد جدید میباشند و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد .
8ـ با توجه به اینکه براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی تعدادی از داوطلبان با استفاده از سهمیه پذیرفته می شوند، لذا ظرفیت دانشگاه همچون سالهای گذشته به طریقی افزایش داده می شود تا به میزان پذیرش داوطلبان عادی لطمه ای وارد نگردد .
9ـ براساس تصمیمات متخذه از سوی دانشگاه، قبول شدگانی که ملزم به گذراندن دروس پیش نیاز دانشگاهی می باشند، عبارتند از: کسانی که نمره هر یک از دروس اختصاصی و یا برخی از دروس عمومی آنها به حدنصاب لازم نرسیده باشد .
10ـ پذیرفته شدگان رشته های زبانهای خارجه که در آزمون به سوالات زبان خارجه عمومی غیر همنام با رشته ای که در آن قبول شده اند، پاسخ داده اند، قبل از شروع به اخذ واحدهای اصلی دوره مربوط، ملزم به گذراندن دروس پیش نیاز دانشگاهی می باشند طول مدت کلاسهای پیش نیاز دانشگاهی این قبیل پذیرفته شدگان حداقل یک و حداکثر دو نیمسال تحصیلی می باشد.

+ نوشته شده توسط روزبه نصیری آملی(شهرما آمل) در یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 12:44 |